Wanat

Nasza oferta

zieleń drogowa

ZIELEŃ DROGOWA

 • Wykonanie rowów
 • Wykonanie skarp
 • Plantowanie
 • Humusowanie
 • Formowanie
 • Obsiew skarp trawą przy użyciu hydrosiewnika
  oraz układanie trawnika z rolki
 • Projektowanie i realizacja ronda
 • Koszenie traw i chwastów
 • Sadzenie drzew i krzewów
 • Odmulanie i pogłębianie rowów
 • Kompleksowe wykonanie zieleni na rondzie
zieleń miejska

ZIELEŃ MIEJSKA

 • Pielęgnacja terenów zielonych
 • Sadzenie drzew i krzewów
 • Formowanie żywopłotów
 • Grabienie liści
 • Odśnieżanie i wywóz śniegu (np. supermarkety, parki)
 • Porządkowanie
 • Kompleksowe wykonanie zieleni na rondzie
pielęgnacja drzew

PIELĘGNACJA DRZEW

 • Chirurgia i leczenie drzew
 • Korekta koron drzew
 • Podcinka drzew
 • Usuwanie połamanych konarów
 • Wycinka posuszu
 • Konserwacja zabytkowych drzew
przygotowanie terenów inwestycyjnych

PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH

 • Kompleksowa wycinka drzew, krzewów i chwastów
 • Wywóz śmieci
 • Zasypywanie dołów
 • Wyrównywanie terenu
 • Humusowanie
 • Sianie trawy
 • Zakładanie ogrodzenia
ogrody

OGRODY

 • Projektowanie i realizacja
 • Kompleksowa pielęgnacja
 • Zakładanie trawników dywanowych, metodą ręcznego siewu
  oraz przy użyciu hydrosiewnika
 • Sadzenie drzew i krzewów
 • Porządkowanie terenu (np. grabienie liści)
 • Formowanie żywopłotów
 • Odśnieżanie podjazdów i dachów domów
 • Opryski i nawożenie roślin
 • Zakładanie oczek wodnych i kaskad
 • Zakładanie ogrodzenia
 • Aeracja trawników
 • Spulchnianie ziemi
koszenie traw i chwastów

KOSZENIE TRAW I TRAWNIKÓW

 • Koszenie trawników prywatnych
 • Koszenie trawników miejskich
 • Koszenie nieużytków
 • Koszenie pasów drogowych
sprzedaż

SPRZEDAŻ

 • Sprzedaż drzew i krzewów
 • Sprzedaż nasion traw
 • Sprzedaż artykułów ogrodniczych
 • Sprzedaż ziemi, kory i kamieni
 • Pomoc w doborze roślin
zrębkowanie drzew i gałęzi

ZRĘBKOWANIE DRZEW I GAŁĘZI

 • Zrębkowanie przy pomocy rębaka
wycinka drzew

WYCINKA DRZEW

 • Wycinka całościowa drzew
 • Wycinka drzew metodą alpinistyczną
 • Wycinka odrostów
 • Wycinka terenów leśnych związanych np. z budową dróg
 • Formowanie drewna kominkowego
frezowanie i karczowanie

FREZOWANIE I KARCZOWANIE

 • Frezowanie pni
 • Karczowanie ręczne
 • Karczowanie mechaniczne przy użyciu koparki
 • Wywóz karpiny
 • Zasypywanie dołów